Firma

Audytor

 

Zgodnie z uchwałą, podjętą na podstawie § 26 ust. 3 pkt 7 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2018r. badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. dla okresów sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019r przeprowadzi:

Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.,
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000235565.
Podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017.

Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2018 r. oraz za okres I półrocza 2019 r.

Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A.

 

 

aktualne notowania

16.08.2019, 17:00
Cena [PLN] 4.5300
Zmiana [PLN] -0,33
Zmiana [%] -6,79
Kurs otw. [PLN] 4,860
Kurs maks. [PLN] 4,860
Kurs min. [PLN] 4,530
Wolumen 676

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871